โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรสร้างไทยเป็นหนึ่ง

34

    – เมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 เวลา 0900 – 1600  พันเอก วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง  รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก(ท.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรสร้างไทยเป็นหนึ่ง กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์  อบต.มะขามสูง ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยได้เชิญปราชญ์ประจำอำเภอต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน