พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

37

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 เวลา 1000  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยให้ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน แต่งกายชุดผ้าไทยสีม่วง (สีประจำจังหวัดพิษณุโลก) ทั้งนี้ พ.อ.วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก(ท.) พร้อมด้วย กำลังพล กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีฯ ณ  บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก