พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

32

เมื่อ 13 ม.ค. 64 เวลา 0900 กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วม พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับราษฎรบ้านจะพือ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี  พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37 เป็นประธานฯ ซึ่งทางมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริเพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชนจำนวน  69 ครัวเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญแก่ผู้เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อจะได้  ให้ประชาชนนำไปปลูกเพื่อใช้รับประทานเป็นอาหารช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้