การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

238

วันนี้ (4 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดกิจกรรมรวมพลังมวลชนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเรียนเชิญ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ และมวลชน กอ.รมน. จำนวน 300 คน เข้าร่วมในพิธี และร่วมกันกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี
#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.