กอ.รมน.นครศรีธรรมราช เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

357

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.61 เวลา 08.00 น. กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จากการสรุปความเสียหายในพื้นที่ที่มีการสำรวจเบื้องต้นแล้วมีรายละเอียดดังนี้

1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่รวม 13 ตำบล 112 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 79,533 คน 26,511 ครัวเรือน

2. อำเภอพรหมคีรี
น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวม 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบประมาณ 100 ครัวเรือน ดังนี้
1) หมู่ที่ 3, 4, 5 ต.นาเรียง
2) หมู่ที่ 3, 6 ต.อินคีรี

3. อำเภอนบพิตำ พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 ตำบล 11 หมู่บ้าน ดังนี้
1) ตำบลกรุงชิง หมู่ที่ 4 ถนนตัดขาดจำนวน 2 จุด ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 110 ครัวเรือน 430 คน หมู่ที่ 7 ถนนตัดขาดจำนวน 1 จุด ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 50 ครัวเรือน 200 คน หมู่ที่ 8 ถนนตัดขาดจำนวน 5 จุด ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 159 ครัว 780 คน
2) ตำบลกะหรอ น้ำท่วมสะพานบริเวณหมู่ที่ 5 ระดับน้ำสูง 1 เมตร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 150 ครัว 600 คน น้ำท่วมบริเวณหมู่ที่ 6 ระดับน้ำสูง 1 เมตร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 50 ตัวเรือน 150 คน น้ำท่วมสะพานบริเวณหมู่ที่ 7 ระดับน้ำสูง 0.8 เมตร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 180 ครัวเรือน 720 คน น้ำท่วมทางบริเวณหมู่ที่ 3 ระดับน้ำสูง 0.5 เมตร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 200 ครัว 600 คน
3) ตำบลนาเหรง คอสะพานถูกตัดขาดบริเวณหมู่ที่ 9 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 30 ครัว 120 คน น้ำท่วมทางบริเวณหมู่ที่ 8 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 80 ครัว 320 คน ต้นไม้ล้มทับบ้านหมู่ที่ 7 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ครัวเรือน 5 คน
4) ตำบลนบพิตำ น้ำกัดเซาะตลิ่ง บริเวณหมู่ที่ 4 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ครัวเรือน 4 คน

4. อำเภอขนอม
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎร ด้านเกษตร ฯลฯ ได้รับความเสียหายเป็นบางส่วน
รวม 3 ตำบล 21 หมู่บ้าน ดังนี้
1) หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 ต.ควนทอง
2) หมู่ที่ 1, 2, 3, 6 ต.ท้องเนียน
3) หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14 ต.ขนอม

ในเบื้องต้นมีราษฎรได้รับความเดือนร้อนประมาณ 1,360 คน จำนวน 360 ครัวเรือน มีสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับเสียหาย ถนน 28 สาย คอสะพาน 8 แห่ง น้ำท่วมโรงเรียน 1แห่งไม่มีการอพยพผู้ประสบภัยและอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม

5. อำเภอสิชล พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 9 ตำบล 56 หมู่บ้าน ดังนี้
1) ตำบลทุ่งปรัง น้ำท่วมบริเวณ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14 ระดับน้ำสูง 0.20 เมตร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 140 คน
2) ตำบลสิชลน้ำท่วมบริเวณ หมู่ที่ 1, 2, 6, 10 ระดับน้ำสูง 0.30 เมตรราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 520 คน
3) ตำบลทุ่งใสน้ำท่วมบริเวณ หมู่ที่. 1, 3, 8 .ระดับน้ำสูง 0.30 .เมตรราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 400 คน
4) ตำบลสี่ขีดน้ำท่วมบริเวณ หมู่ที่ 1, 4, 5, 9, 10, 12, 13 ระดับน้ำสูง.0.20 เมตรราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 740 คน
5) ตำบลเขาน้อยน้ำท่วมบริเวณ หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 7 ระดับน้ำสูง 0.20 เมตรราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 250 คน
6) ตำบลฉลองน้ำท่วมบริเวณ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 8 ระดับน้ำสูง 0.20 เมตรราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 210 คน
7) ตำบลเสาเภาน้ำท่วมบริเวณ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15 ระดับน้ำสูง.0.25 เมตรราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 450 คน
8)ตำบลเปลี่ยนน้ำท่วมบริเวณ หมู่ที่. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11.ระดับน้ำสูง 0.20 เมตรราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 440 คน
9) ตำบลเทพราชน้ำท่วมบริเวณ หมู่ที่ 1, 6, 7, 8, 11, 14 ระดับน้ำสูง 0.20 เมตรราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 190 คน ฝนตกหนัก ลมพัดแรง ต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ ม.8 เสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง

6. อำเภอท่าศาลา
มีน้ำท่วมขัง และมีน้ำท่วมถนนสายในหมู่บ้าน ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จำนวน 10 ตำบล 23 หมู่บ้าน ดังนี้
1) ตำบลกลาย หมู่ที่ 7, 8, 9
2) ตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ 5
3) ตำบลสระแก้ว หมู่ที่ 10
4) ตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 13
5) ตำบลท่าขึ้น หมู่ที่ 7, 13
6) ตำบลไทยบุรี หมู่ที่ 1
7) ตำบลหัวตะพาน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7
8)ตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6, 7
9) ตำบลโมคลาน หมู่ที่ 4, 5, 7, 8, 9, 15
– มีบ้านพังเสียหายบางส่วน 1 หลัง หมู่ที่ 15 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดำเนินการแล้ว

ทุกอำเภอได้สั่งให้การกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ตชด. อาสาสมัคร และจิตอาสา เต็มกำลัง เฝ้าระวัง, แจ้งเตือน, เผชิญเหตุ และรายงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.