ข่าวกิจกรรมมวลชน กอ.รมน.

กอ.รมน.นครพนม ร่วมกับ กศน.อำเภอนาแก จัดอบรมการสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม เวลา 09.00 น. พ.อ.ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รอง ผอ.รมน.จ.นครพนม และ นาย วิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก จ.นครพนม ได้จัดการฝึกอบรม โครงการสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการลดความเลื่อมล้ำในสังคม โดยมีนักศึกษา...

วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ

#วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ🇹🇭 🔻ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู 📍ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา : ๐๘๐๐ ช่องทางการติดตามข่าวสาร :: http://www.massisoc.isoc.go.th/ (สน.สมท.กอ.รมน.)  

จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเพชรบุรีปลอดภัย 24ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.เวลา 09.30 น. นายกอบชัย บุญอรนะ ผวจ.พ.บ./ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พ.อ.ประยุกต์ อุ่นอบ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี, นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านเเหลม เเละนายวิโรจน์ ศรีนาค นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล เปิดโครงการเพชรบุรี อุ่นใจและเป็นสุข กิจกรรมเพชรบุรีปลอดภัย 24ชั่วโมง ณ...

จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณริมถนน และกำจัด เก็บผักตบชวาในคลองโคนอน

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.62 เวลา 08.00 น.นายวัชรเดช เกียรติชานน นอภ.บางกรวยพร้อมนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายก เทศบาลตำบลปลายบาง ปลัด อ.บางกรวย กอ.รมน.จังหวัด นนทบุรี, ร้อย.รส.ปตอ.1 พัน.5, ทหารกรมสัตว์ทหารบก กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ครู, นักเรียน, โรงเรียนเทศบาลปลายบาง, วัดโคนอน,...

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมวลชนจิตอาสา คนรัก คลองส้มป่อย ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี

♻️ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ♻️ 📣 ขอเชิญชวนมวลชน กอ.รมน.และประชาชนทั่วไป 👉🏻 เข้าร่วมกิจกรรม🦋🦋 ••••โครงการมวลชนจิตอาสา คนรัก คลองส้มป่อย ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ••••• 🌟🌟 ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 🌟🌟 ✳️✳️ ณ บริเวณชุมชน คลองส้มป่อย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ⚠️ เวลา 0800 รวมพลที่ กอ.รมน สวนรื่นฤดี 👕 แต่งกาย : ชุดจิตอาสา เสื้อยืดคอปกสีเหลือง

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 เวลา 09.00-16.30 น. กอ.รมน.จังหวัดเลย ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 8 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย โดยมี นายบรรพต จุลพล...

กอ.รมน.ชลบุรี จัดการอบรม “โครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 เวลา 08.30 น. กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี จัดการอบรม "โครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนา) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562" โดยมี นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นอภ.เมืองชลบุรี เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมฯ อ.เมือง จ.ชลบุรี...

กอ.รมน.สุโขทัย ปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้าน อพป.ประจำปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 16 ม ค.62 เวลา 16.00 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้าน อพป.ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ให้แก่ประชาชนผู้ผ่านการอบรมจำนวน 40 คน ณ บ้านหนองแม่ลอน ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย #สำนักงานโฆษก กอ.รมน. ...

กอ.รมน.กทม. พบปะกับผู้นำชุมชนและวินจักรยานยนต์รับจ้างตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 13.30-17.00 น.พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม. ได้พบปะกับผู้นำชุมชนและวินจักรยานยนต์รับจ้างตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดองโดยมี พ.อ.พีระพงศ์ ไชยศรี หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ รมน กทม.ได้ให้ความรู้ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาจารย์ยุพล สมปาง วิทยากรจากปราชญ์ชาวบ้านและนายรามัญ สาระพันธุ์วิทยากรจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดกระบัง ใด้ไห้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประธานชุมชนเลขานุการชุมชนและวินจักรยานยนต์รับจ้างเข้าร่วมโครงการ 120 คน...

จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับประชาชนและจิตอาสา จัดกิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ บริเวณลานวัดหัวเมือง ม.๒

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำท้องถิ่น และ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อ.หนองฉางฯ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา”เราทำความ...