ข่าว กอ.รมน.

จังหวัดหนองบัวลำภู รณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เวลา 09.00 น. พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู...

กอ.รมน.อำนาจเจริญร่วมประชุมอนุคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เวลา 13.30 น. กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมอนุคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รอง ผวจ.อ.จ./ รอง ผอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาข้อขัดข้อง และแผนที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต #สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

กอ.รมน.สมุทรสงคราม ร่วมกับสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการร่วมกับ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม, ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม, แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท เอส ดี สควิท...

กอ.รมน.สุโขทัย จัดโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม เวลา 09.00 น. พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย /หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัดสุโขทัย มอบให้ พ.ต. คะเนตร รักวุ่น หัวหน้าฝ่ายงานข่าวฯ ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้งการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 7 โดยมี...

มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 รวมพลคนกู้ภัย บูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม เวลา 09.00 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการ "รวมพลคนกู้ภัย" ประจำปี 2562 ณ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน อาสาสมัครมูลนิธิและภาคเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่...

กอ.รมน.นครพนม ร่วมกับ กศน.อำเภอนาแก จัดอบรมการสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม เวลา 09.00 น. พ.อ.ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รอง ผอ.รมน.จ.นครพนม และ นาย วิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก จ.นครพนม ได้จัดการฝึกอบรม โครงการสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการลดความเลื่อมล้ำในสังคม โดยมีนักศึกษา...

รายการ “กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร พบประชาชน”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม เวลา 06.00 - 07.00 น. กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร โดย พ.อ. ศุภการ บุบพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น.(ท.) มอบหมายให้ ร.ต.ต.ธีรพล คณิตธนันต์ จนท.กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร ดำเนินรายการ "กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร พบประชาชน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง...

จังหวัดสกลนคร จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นาย นพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.ส.น./รอง ผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครจัดขึ้น ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ...

กอ.รมน.ชุมพร ติดตามการดำเนินโครงการประเมินผลการปฎิบัติการตามแผนแม่บท หน่วยป่าไม้ ชพ.5(อุชาน)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม เวลา 09.00 น. พ.อ.จำรัส สังขะวร รอง ผอ.รมน.จังหวัดชุมพร ดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฎิบัติการตามแผนแม่บท ตามนโบบาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หน่วยป่าไม้ ชพ.5(อุชาน) อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามและข้อเท็จจริง นำมาวิเคราะห์และประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกที่ดินของรัฐ...