ข่าว กอ.รมน.

กอ.รมน. ร่วมประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหาแนวทางความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 3 จชต.

วันนี้ (8 ธ.ค. 62) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กอ.รมน. โดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 3 จชต. เพื่อกำหนดกรอบมาตรการการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามผลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้หารือร่วมกับศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจหน่วยกรมทหารพรานที่ 43  เกี่ยวกับขั้นตอนการซักถามผู้ต้องสงสัย...

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกิจกรรม ติดริบบิ้นขาว เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก วัฒนา กรมขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานกิจกรรมติดริบบิ้นขาว...

กอ.รมน. ผนึกความร่วมมือกับองค์กรสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพสตรีมุสลิม

วันนี้ (1 ธ.ค. 62) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับ ศอ.บต. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิม 14 จังหวัดภาคใต้ และคณะกรรมการสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย จำนวน 238...

กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ป้องกัน ปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์!!!ระบาดในหลายอำเภอของจังหวัดพัทลุง

กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง และ รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลจาก นายสันติ ชิตชลธาร รรก.ปศุสัตว์ อ.ป่าพะยอม เพื่อรับทราบปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ ได้แก่ วัวพันธุ์พื้นเมือง และ หมู ณ ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม และ ระบาดในหลายอำเภอของจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ป่าพะยอม ควนขนุน ศรีนครินทร์ บางแก้ว และป่าบอน ขณะนี้แต่ละภาคส่วนกำลังบูรณาการเร่งให้การช่วยเหลือ...

กอ.รมน.ศรีสะเกษ เดินหน้าน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ตามโครงการพระราชดำริ

กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด้จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ฝายบ้านตรอก ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ โดยจะมีการปลูกต้นไม้ประเภทไม้ผล เช่น ต้นมะม่วง รอบถนนฝายทั้งหมด และจะนำพันธ์ปลานิลจิตรลดามาปล่อยบริเวณศาลาทรงงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาทรงงาน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ส่วนราชการ ที่มีความต้องการอยากจะได้พันธ์ปลา ไม้ผล และเมล็ดพันธ์ผัก ขอรับการสนับสนุนได้ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย #https://www.facebook.com/SPMISOC

กอ.รมน. สร้างเครือข่ายตระหนักรู้การก่อการร้าย ประชาชนมีส่วนร่วมในงานด้านความมั่นคง

ในวันที่ 24 พ.ย. 62 พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการอำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมทั้งการเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไข การสร้างกระบวนการรับรู้ การแจ้งเตือนข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในภาพรวม กอ.รมน. โดยสำนักการข่าว กอ.รมน. ได้ดำเนินงานด้วยการบูรณาการข่าวด้านความมั่นคง โดยการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวเพื่อการแจ้งเตือนข่าวสารที่ประกอบกัน ทั้งจากภาครัฐและ ภาคประชาชน...

กอ.รมน.ภาค2 เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

กอ.รมน.ภาค2 ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน แจกจ่ายเสื้อกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาว ตามโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม จำนวน 4960 ตัว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เมื่อ 18 พ.ย. 62

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เมื่อ 18 พ.ย. 62        โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์  บุญยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี  

กอ.รมน.เตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 11/2562 วันนี้ (18พ.ย.62) เวลา 09.30 น. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 11/2562 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4...