ข่าว กอ.รมน.

ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 11

กอ.รมน. โดย สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 83 คน ระยะเวลาในการอบรมเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.massisoc.isoc.go.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การฝึกอบรมมวลชน...

ขอเชิญตรวจสุขภาพดวงตา และผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ขอเชิญตรวจสุขภาพดวงตา และผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ฯ วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 62 ลงทะเบียนคัดกรองตั้งแต่  07.00 – 12.00 น. ณ สโมสรกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) แยกเกียกกาย เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 034 419517, 081 9298735, 02 2413662 ลงทะเบียนออนไลน์

กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62,0800 พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ มอบให้ พ.อ.ธงชัย เทียนยุทธ หน.ฝ่ายงานข่าวฯเข้าประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ห้องประชุมดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดฯเป็นประธาน มีหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วประชุมประมาณ 50 คน...

สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 3 พ.ค. 62 พล.ต. อรชัย  บุญสุขจิตเสรี ผช.จเร กอ.รมน เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายธฤต  สำราญเวทย์ รอง ผวจ. สมุทรปราการ/รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ ( พ. ),...

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ใน กอ.รมน.

เรื่อง  กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กอ.รมน. รายละเอียด เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งโดยวิธีการย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

เรื่อง  การประเมินบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งโดยวิธีการย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กอ.รมน. รายละเอียด เอกสารแนบ  

สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 2 พ.ค. 62 พล.ต. อรชัย  บุญสุขจิตเสรี ผช.จเร กอ.รมน เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รอง ผวจ. ฉะเชิงเทรา/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. ( พ....

สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดระยอง

วันที่ 1 พ.ค. 62 พล.ต. อรชัย  บุญสุขจิตเสรี ผช.จเร กอ.รมน เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัดระยอง, นายธีรวัฒน์  สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง/ รอง ผอ.รมน.จังหวัดระยอง...