สัญลักษณ์ กอ.รมน.

ภายในกรอบสามเหลี่ยม พื้นเป็นเครื่องหมายของธงชาติไทย

ตราภายในประกอบด้วยเครื่องหมายอันแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่าง พลเรือน ตำรวจ ทหาร

  • ครุฑ หมายถึง พลเรือน ซึ่งรวมทั้ง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
  • โล่ หมายถึง ตำรวจ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
  • วงจักร หมายถึง ทหารบก
  • สมอ หมายถึง ทหารเรือ
  • ปีก หมายถึง ทหารอากาศ

สีพื้นภายในวงกลม

  • สีเหลือง หมายถึง พลเรือน
  • สีเลือดหมู หมายถึง ตำรวจ
  • สีแดง หมายถึง ทหารทั้งสามเหล่าทัพ

พุทธภาษิต “อสาธุํ สาธุนา ชิเน” หมายถึง คำเตือนให้ยึดมั่นปฏิบัติทางธรรมว่า “พึงชนะความชั่วด้วยความดี”