กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
กอ.รมน.จว.ยโสธร ประสานหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ใน อ.กุดชุม
วันที่ 8 เมษายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 2 เม.ย. 64 เวลา 14.30 น. กอ.รมน.จว.ยโสธร ร่วมกับร้อยบรรเทาสาธารณภัย (ร.16 พัน.3) เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน มีบ้านเรือนของประชาชน คอกสัตว์ เสียหาย จากการสำรวจเบื้องต้นมีประมาณ 7 หลัง ในพื้นที่ตำบลโนนเปือย อ.กุดชุม จว.ยโสธร  และจะรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบต่อไป

Top