กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่ อ.แม่ทะ
วันที่ 12 เมษายน 2564
แชร์ |

  เมื่อ 11 เม.ย. 64 เวลา 11.30 น. กอ.รมน.จว.ลำป่าง บูรณาการร่วมกับ ศบภ.มทบ.32 และ นายอำเภอแม่ทะ  ได้เดินทางลงพื้นที่ รวมทั้งกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อ 10 เม.ย.64 โดยเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สำหรับบ้านที่ยังไม่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งกำชับกำลังพลให้การช่วยเหลือจนกว่าจะแล้วเสร็จและที่สำคัญต้องระมัดระวังให้ตนปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานดังกล่าว ในการนี้ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ราย  ณ บ.หนอง ม.4 ต.น้ำโจ้
อ.แม่ทะ จว.ลำปาง ผลการปฏิบัติประชาชนมีความพอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือได้ทันกับเหตุการณ์

Top