กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
การจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะยาเสพติด บ้านทรายแดง
วันที่ 13 เมษายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 2 เม.ย. 64 กอ.รมน.ภาค 4 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4106 กอ.รมน.ภาค.4 สย.1 ( มทบ.44 ) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ได้ดำเนินการมอบป้าย "หมู่บ้านเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด" เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เเละเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันต่อต้านการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท เเละเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านข้างเคียง เเละนำไปเป็นแบบอย่าง ณ หน้าที่ทำการ ผญบ. ม.1 บ.ทรายแดง ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จว.ระนอง

Top