กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.จว.สมุทรสงคราม ดำเนินการออกลาดตระเวน เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณ ต.บางแก้ว
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
แชร์ |

   กอ.รมน.จว.สมุทรสงคราม โดย พ.อ.จิระโรจน์  กองวารี รอง ผอ.รมน.จว.สมุทรสงคราม (ท.) ได้จัดกำลังพล บูรณาการร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จว.สมุทรสงคราม/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.สมุทรสงคราม/ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จว.สมุทรสงคราม และฝ่ายปกครอง จว.สมุทรสงคราม และผู้นำชุมชน ต.บางแก้ว ทำการลาดตระเวนอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอ่อนไหว ต่อการบุกรุกและตามข้อร้องขอของ ผวจ.สมุทรสงคราม/ทสจ.สมุทรสงคราม ณ บริเวณท้องที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จว.สมุทรสงคราม

Top