กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ชายแดน จว.เชียงราย
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 15 มิ.ย.64 พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 (กกล.ผาเมือง) ในพื้นที่ชายแดน จว.เชียงราย โดยมีชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3215-3216 ได้จัดกำลังพล ร่วมกับ พ.อ.พศิษฐ์  มุขเพชร รอง ผอ.รมน.ภาค 3 สย.2, หน.ชพส.3201–3221 และ หน.ชบข.3201-3204 ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของชุดปฏิบัติงานตามแผนงานจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด การสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ ประจำปี 2564 ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top