กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแม่บ้าน บ้านม่วงคำ อ.แม่สาย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 20 ก.ค.64 กอ.รมน.ภาค 3 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3210 (ม.พัน.28 พล.ม.1) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมกับ กลุ่มแม่บ้าน บ.ม่วงคำ ดำเนินการ ทำน้ำพริกสำเร็จรูป เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน และสนับสนุนส่งเสริม ในการต่อยอดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มน้ำพริกสำเร็จรูป บ.ม่วงคำ หมู่ 7 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จว.เชียงราย โดยมี นางยมลภา เกเย็น เป็นประธานกลุ่มฯ มีสมาชิก จำนวน 15 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

Top