กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การป้องกัน และปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ชาวกัมพูชา) บริเวณแนวชายแดน บ้านคลองด่าน (จว.จันทบุรี)
วันที่ 26 กันยายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 21 ก.ย.64 กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจพบบุคคลต่างด้าวชาวกัมพูชา จำนวน 101 คน (ชาย 52, หญิง 35 ผู้ติดตาม ด.ช.6 และ ด.ญ.8) กำลังจะลักลอบหลบหนีข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา บริเวณแนวเส้นเขตแดน บ.คลองด่าน ม.4 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี เจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการควบคุมตัว จากการตรวจสอบและซักถามขั้นต้น ทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย จึงนำตัวแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาทั้งหมด ส่งควบคุมตัวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

Top