กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.จว.ชัยนาท บูรณาการร่วมบำบัดน้ำเสียบริเวณน้ำท่วมขังโดยใช้ลูกบอล (EM) และน้ำหมักชีวภาพ (EM) อ.สรรพยา
วันที่ 18 ตุลาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 14 ต.ค.64 เวลา 09.00-10.30 น. กอ.รมน.จว.ชัยนาท โดย ร.อ.รณรงค์  โคตะโน หน.ชุด ขุนด่าน 106 กอ.รมน.จว.ชัยนาท ร่วมกับ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ชัยนาท และคณะ ทำการบำบัดน้ำเสียบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จว.ชัยนาท โดยการโยนลูกบอล (EM) และเทน้ำหมักชีวภาพ (EM) ลงบริเวณบ้านประชาชน และพื้นที่ มีน้ำท่วมขัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top