กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การป้องกัน และปราบปราม เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ชาวกัมพูชา) จว.จันทบุรี
วันที่ 18 ตุลาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 16 ต.ค.64 กกล.บูรพา โดย ฉก.คลองหาด (ร้อย.ทพ.1302) ได้ทำการจับกุม ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายชาวกัมพูชา (ขาเข้า) จำนวน 20 คน (ชาย 13, หญิง 7) จากการซักถามทราบว่า จะไปทำงาน ก่อสร้าง ในพื้นที่ จว.ชลบุรี, จว.ปทุมธานี และ กทม. จ่ายค่านำพาคนละ 9,000 บาท โดยมีชาวกัมพูชา พาลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติด้วยการเดินเท้า จึงได้นำตัวชาวกัมพูชา ดังกล่าว ส่งให้กับ สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Top