กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.จว.สุพรรณบุรี ตั้งโรงครัวประกอบอาหาร (รถครัวสนาม) เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ณ วัดบางจิก
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 21 พ.ย.64 เวลา 16.00 - 17.30 น. กอ.รมน.จว.สุพรรณบุรี โดย พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รมน.จว.สุพรรณบุรี (ท.) มอบหมายให้ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน และ ชุด ชรต.126 ร่วมกับคณะ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย รอง ผวจ.สุพรรณบุรี, นายกเหล่ากาชาด จว.สุพรรณบุรี, ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 2, หน.ปภ.จว.สุพรรณบุรี, สสวท., ปลัดอำเภอบางปลาม้า, จิตอาสา 904 และ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.บางปลาม้า โดยร่วมตั้งโรงครัวประกอบอาหาร (รถครัวสนาม) จาก ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี เพื่อแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 100 ชุด  ณ วัดบางจิก ม.7 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี
    ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนต่างดีใจและขอบคุณ ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมคณะ ที่มาทำอาหารแจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือด จากอุทกภัยในครั้งนี้

Top