กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ณ โรงแรมซีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 24 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. กอ.รมน. โดย พล.ท.อุดม  โกษากุล ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา จว.ชลบุรี ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนงาน/โครงการ ของ ศปป.1 กอ.รมน. ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค 1-4, กอ.รมน. จังหวัด 77 จังหวัด และ ส่วนราชการภายนอก เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 193 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top