กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจพบผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ชาวกัมพูชา) และพร้อมผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไป (จว.จันทบุรี)
วันที่ 14 มกราคม 2565
แชร์ |

กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 โดย ชค.ทพ.นย.2 ตรวจพบแรงงานกัมพูชา จำนวน 158 คน กำลังจะลักลอบข้ามแดนไปฝั่งกัมพูชา จึงเข้าทำการควบคุมตัว บริเวณบ้านแหลม ม.4 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งไปควบคุมตัวขั้นต้นที่ แยกสะกอกะบือ เพื่อดำเนินการผลักดันส่งกลับตามกฎหมายต่อไป

Top