กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร
วันที่ 14 มกราคม 2565
แชร์ |

เมื่อ 13 ม.ค.65 เวลา 09.30 น. กอ.รมน.จว.พิจิตร โดย พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร (ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ศรีวรรณ แสดพรม หน.ฝ่ายแผน กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จว.พิจิตร (ศจพ.จ.) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลาง จว.พิจิตร  โดยมี นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รอง ผวจ.พิจิตร/รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร (พ.) เป็นประธานการประชุมฯ

Top