กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ของ กอ.รมน.จว.นราธิวาส
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

เมื่อ 9 พ.ค.65 เวลา 13.30 น. กอ.รมน. โดย พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ของ กอ.รมน. จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.ธีรวิทย์ ศิริวัลลภ หน.กนผ.กอ.รมน.จว.นราธิวาส ให้การต้อนรับ และนำคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ บ.พิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ หลังจากนั้น คณะฯ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ ณ สวนลุงสมาน บ.ฮูเเตทูวอ  ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส โดยมี นายสมาน ผ่านพรม ปราชญ์เพื่อความมั่นคง กอ.รมน.จว.นราธิวาส และสมาชิก ให้การต้อนรับ ซึ่งการดำเนินงานในศูนย์ฯ ประสบปัญหาคือ ดินขาดความสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถผลิตผลได้เพียงพอ คณะฯ ได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางในการปรับปรุงดินให้สมบูรณ์เหมาะกับพืชที่ปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ทันกับความต้องการของตลาด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

Top