กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่ พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า ซึ่งมีชื่อเต็มว่า วิสาขบูรณมีบูชา หรือแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 6 เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวได้แก่ การที่พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พิธีกรรมการบูชานั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มครั้งแรกในสมัยใด แต่เมื่อถึงสมัยสุโขทัยนั้นได้มีหลักฐานที่ปรากฏในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นที่แน่ชัดว่า ได้มีการเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา ซึ่งมีการประดับดอกไม้ ธงทิว มีดนตรีทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งผู้คนที่หลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ  เพื่อร่วมทำบุญรักษาอุโบสถ ฟังธรรม แจกทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา เป็นต้น ซึ่งในสมัยถัดมา ก็มีการประกอบพิธีกรรม คล้ายกันสืบต่อมา เมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้จัดงานพิเศษไปกว่ารัชกาลก่อน คือให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการฝ่ายในเดินเทียน และสวดมนต์รอบพระพุทธรัตนสถาน ซึ่งวิธีนี้ก็มีการสืบปฏิบัติกันมาจนทุกวันนี้ 
 

Top