กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจพบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชาวเมียนมา จว.ตาก
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

เมื่อ 23 พ.ย. 65 เวลา 0200 เจ้าหน้าที่ ฉก.ทพ.35 กกล.นเรศวร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังปฏิบัติภารกิจ ลาดตระเวน/เฝ้าตรวจ พื้นที่รับผิดชอบบริเวณเส้นทาง (บ.แม่ขมุน้อย - บ.ขุนห้วยนกกก) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมา จำนวน 18 คน (ชาย 15 คน และหญิง 3 คน) พร้อมผู้นำพาเป็นชายชาวไทย จำนวน 3 คน และรถยนต์กระบะ จำนวน 3 คัน จากการซักถามผู้นำพาทั้ง 3 คน ให้การว่า ได้รับการว่าจ้างให้ไปรับแรงงานฯ ดังกล่าว ในพื้นที่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยางฯ เพื่อนำพาไปส่งในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

Top