กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   :   https://isoc.go.th/recruit.php

Top