กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
กิจกรรมบำบัดน้ำเสียโดยใช้น้ำหมักพิทักษ์โลก เขตสายไหม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

กิจกรรมบำบัดน้ำเสียโดยใช้น้ำหมักพิทักษ์โลก เขตสายไหม 

- เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64  เวลา 10.00 น. กอ.รมน. โดย พ.อ.กรณ์พนธ์ เชื้ออาสา ผอ.สพอ.ศปป.4 กอ.รมน. หัวหน้าคณะบำบัดน้ำเสีย บูรณาการร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสายไหม, ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ, ฝ่ายโยธา, ฝ่ายเทศกิจ, ประธานชุมชนแอนเน๊กซ์, ผู้อำนวยการโรงเรียนแอนเนกซ์ และ กอ.รมน.กทม. รวมทั้ง ชุมชน โรงเรียน ในการร่วมมือกันบำบัดน้ำเสีย หลังชุมชนแอนเน๊กซ์  ซึ่งมีประชากรจำนวน  2,200 ครัวเรือน ประมาณ 17,000 คน ปล่อยน้ำเสียจำนวน 3.4 ล้านลิตร ต่อวัน ลงบึงน้ำขนาดใหญ่ใกล้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) หลังโรงเรียนซอยแอนเน๊กซ์  ทำให้น้ำมีสภาพเน่าเสีย มีสีดำ  ส่งกลิ่นเหม็น โดยได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้น้ำหมักพิทักษ์โลก  เชิญชวนให้ชุมชนร่วมกันบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนจากต้นทางก่อนปล่อยน้ำลงสู่บึง เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถนำน้ำเสียจากบึงนั้นมาบำบัดให้มีสภาพดีเพียงพอ จนสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรและบ่อเลี้ยงปลาในโครงการ ได้อย่างปลอดภัย

Top