กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
กิจกรรมปลูกพันธุ์พืชพระราชทาน ใน จว.พิจิตร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

   เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์  รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิจิตร (ท.) หมอบหมายให้ พ.ต.ศรีวรรณ แสพพรม ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบต.หนองโสน ,ร.ร.บึงเฒ่าวิทยา ,กศน.สามง่าม และมวลชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกพันธุ์พืชพระราชทาน ณ แปลงโคก หนอง นา ของนางเรณู รสโฉม สมาชิกเครือข่าย เมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน โดยพันธุ์พืชประกอบด้วย มะเขือ พริก มีประชาชนและนักเรียนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก

Top