กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ใน อ.เมืองยะลา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

  เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 11.00 น. พ.อ. อธิภัทร  พูลสมบัติ รอง หน.ฝ่ายการข่าวฯ ร่วมกับ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบจับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 3 สถานประกอบการ (1) ไซต์งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ถนนสาย ตือเบาะ–เบอร์เส้ง ของ หจก.ว.การก่อสร้าง (ประเภทกิจการก่อสร้าง) เลขที่ 105/9 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จว.ยะลา ตรวจพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 15 คน (เพศชาย 11 คน และ เพศหญิง 4 คน) ตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (2) ไซต์งานก่อสร้างอาคารจอดรถของ หจก.เจ. ดี วอเตอร์ ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จว.ยะลา ตรวจพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 3 คน (เพศชาย 2 คน และ เพศหญิง 1 คน) ตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (3) แคมป์ที่พักคนงานของ นายชัยพัฒน์ แจ่มจรัส เลขที่ 140/3 ม.10 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จว.ยะลา ตรวจพบแรงานสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 8 คน (เพศชาย 8 คน)  ตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

Top