กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

- เมื่อ ๑๗ ก.พ. ๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผวจ.ตรัง/ผอ.รมน.จังหวัดตรัง เป็นประธานกอ.รมน.จังหวัดตรัง ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดตรัง ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี กอ.รมน.จังหวัดตรัง และหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้าร่วมพิธีฯ

Top