กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.

ร่วมบูรณาการกับสิ่งแวดล้อมภาค ๑๐ ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามแก้ปัญหาน้ำเสียรั่วไหลจาก บริษัท ทองอุไพัฒนา จำกัด(ประเวชฟาร์มเดิม)

 *****************************

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ ก.พ.๖๔เวลา ๑๓๐๐ น. นายณพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมบูรณาการกับสิ่งแวดล้อมภาค ๑๐ อำเภอบ้านไผ่ ปศุสัตว์อำเภอบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาการร้องเรียนในกรณีบริษัททองอุไรฟารม์ จำกัด(ประเวชฟารม์) ปล่อยน้ำเสียรั่วไหลลงพื้นที่ประชาชน ในพื้นที่ อบต.ป่าปอ ปัญหาดังนี้

-น้ำเสียรั่วไหลเกิดจากการที่บริษัทฯ ปล่อยน้ำเสียโดยท่อจากบ่อปฏิกูลให้เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย เพื่อใช้ประโชยน์การเกษตร แต่ท่อน้ำรั่วไหลตรงจุดรั่วไหลเจ้าของที่ไม่ต้องการน้ำเสียดังกล่าว

-จากการลงพื้นที่สรุปแนวทางแก้ไขดังนี้

 ๑. ให้ทางบริษัทฯ ระงับการแจกจ่ายน้ำเสียให้กับประชาชนในพื้นที่จนกว่าจะได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสิ่งแวดล้อมภาค ๑๐

 ๒. บ่อไบโอแก๊สดำเนินการแก้ปัญหาเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เดินเครื่องใช้งานรอติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

 ๓. การแก้ปัญหาแมลงวัน ทางบริษัทได้ดำเนินการฉีดสเปย์แก้ปัญหาป้องกัน

 ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการแก้ปัญหาเป็นอย่างดีและประชาชนในพื้นที่พึ่งพอใจกับแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว

Top