กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

 วันที่ 23 ก.พ. 64 เวลา 11.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. และ มว.สห.มทบ.17 ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภออู่ทอง , สาธารณสุข อ.อู่ทอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกผู้ที่มาลงทะเบียน โครงการ "เราชนะ" รวมทั้งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามคำสั่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

- ผลการปฏิบัติ ทางเข้ามีการตรวจวัดไข้ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนเข้ามาลงทะเบียน และสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน มีประชาชนมาลงทะเบียน โครงการ "เราชนะ" เป็นจำนวนมาก

 

 

Top