กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.ท. โดย พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) บูรณาการร่วมกับ นายสมพงค์  ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย, นายสมพงษ์  ปลาป๊อก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน, นายวิบูลย์  กาใจ กำนันตำบลแม่สิน, นายสงกรานต์  พรมอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๔ บ้านพงเสลียง และเจ้าหน้าที่ทหาร พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ ได้นำกำลังทหารจิตอาสา ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

Top