กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 65 เวลา 0930 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) มอบหมายให้ พ.ต.วัชระ บุญฟอง รอง หน.ฝ่ายปฏิบัติการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. ประสานงานบูรณาการร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว ,หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว, หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหนาว , ศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชนฯ, หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ ที่ พช 5, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหนาว, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ตำบลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น และทำฝายชะลอน้ำ 1 จุด ณ ซุ้มโครงการป่าชุมชน บ้านนาพอสอง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอน้ำหนาว เป็นประธาน การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top