กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

        เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 65 เวลา​ 0830 กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย ร.ท.ธันณัช  ชัยรัฐฐา รองหัวหน้าฝ่ายแผนฯ  เข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน ณ สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ผ่านระบบการประชุมทาง VTC 

       โดยในส่วนของ ทบ. มี รอง เสธ.ทบ.(2) เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการได้ดังนี้

1.การดูแลทหารใหม่ ฝากให้ผู้บังคับหน่วยดูแลความเป็นอยู่ของทหารใหม่ที่อยู่ในค่าย ตลอดจนถึงดูแลครอบครัวของทหารใหม่ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เช่น บางครอบครัวมีพ่อแม่ป่วยไม่มีใครดูแล ให้ทาง ผบ.หน่วย เข้าไปพบปะเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ให้กำลังใจ ฯลฯ เน้นย้ำให้หน่วยประชาสัมพันธ์ข่าวที่เป็นเชิงบวกแก่หน่วยงาน 

2.กรณีเกิดเหตุลอบวางระเบิดแฟลตตำรวจที่ จ.นราธิวาส ให้หน่วยเพิ่มมาตรการการระวังป้องกันหน่วย เช่น การรักษาการณ์ ดูแลอาคาร สถานที่ ภายในหน่วย ให้ ผบ.หน่วย กำกับดูแลและมีมาตรการป้องกันหน่วยอย่างเคร่งครัด

     ในส่วนของ ทภ.3 มี เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการได้ดังนี้

 1.การปฎิบัติเกี่ยวกับทหารใหม่ให้ ผบ.หน่วย นำข้อสั่งการ/ข้อเน้นย้ำของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ไปกระจายข่าวลงไปให้ถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้ฝึกทหารใหม่ รวมถึงครูฝึกทหารได้ทราบถึงนโยบาย                                                                                                                                 

 2. การระวังป้องกันหน่วย ให้หน่วยเน้นย้ำกำลังพล หมั่นตรวจสอบอาคารสถานที่สังเกตุสิ่งผิดปกติภายในหน่วย และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กำลังพลมีความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น                                                                                                                                                 

3 .ให้หน่วยในพื้นที่เตรียมการต้อนรับคณะ ของ ผบ.ทบ. ที่จะเข้ามาตรวจเยี่ยมในห้วง 29 พ.ย.- 1 ธ.ค.65 ให้เรียบร้อย

Top