กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด บ.ร. ลงพื้นที่สืบสถาพความพร้อมโรงเรียนเพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

******************

เมื่อ 22 พ.ย.65 ,1400 กอ.รมน.จังหวัด บ.ร. โดย พ.อ.โอภาส จันทร์อุดม  หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ลงพื้นที่สืบสถาพความพร้อมโรงเรียนเพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของ ศปป.1 กอ.รมน.  ณ  รร.ไทยรัฐวิทยา 26 (หนองหิน) ต.ถาวร  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์  โดยมี  นายสนอง  แก้วอำไพ  ผอ.รร. ,คณะครู และ  ผู้แทนนักเรียน  ร่วมให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมพื้นที่ 

*****************

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top