กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.

เมื่อ 24 พ.ย.65 เวลา 0930 พ.อ.ประคอง ปิ่นพาน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ชยุต เพ็ชร์ศรีงาม หน.ฝ่ายงานข่าว พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ วงแหวนหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผวจ.ฉ.ช./ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. เป็นประธานในพิธีกอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.

เมื่อ 24 พ.ย.65 เวลา 1030 พ.อ.ประคอง ปิ่นพาน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ธานิน ธวัชรศิลปศร หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุง พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผวจ.ฉ.ช./ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. เป็นประธานในพิธี

Top