กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.

เมื่อ 25 พ.ย.65 เวลา 0900 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.ฉ.ช./ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี ลูกเสือ และเนตรนารี จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธี 

   ซึ่งภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ร่วมพิธีได้วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้กับผู้ที่อุทิศตนโดยปฏิบัติภารกิจของลูกเสือให้เกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยกย่องสรรเสริญ ณ ห้องประชุมพระราชมงคลรังษี โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

Top