กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

เมื่อ 25 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธาน นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสืือจังหวัดยะลา จำนวน 300 คน ประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. โดยมีนายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมนายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ "คณะลูกเสือแห่งชาติ" ทั้งนี้ ตามประเพณีที่ปฏิบัติ ลูกเสือ เนตรนารี จะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี และแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี พร้อมออกบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับกิจกรรมในจังหวัดยะลา มีการประกอบพิธีวางพวงมาลา ของหน่วยลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด กองลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 พร้อมทั้งการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่างๆ

Top