กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 มกราคม 2566
แชร์ |

   กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.เมื่อ 250830 ม.ค.66  พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รองผอ.กอ.รมน.(ท)มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุรศรี ลังกา หัวหน้าครูฝึก กอ.รมน. จ.ประจวบฯ เและ ด.ต.เฉลิมชัย วิมูลอาจ ครูฝึก อพป. กอ.รมน.จ.ประจวบฯ ให้ฝึกอบรมหลักสูตรยุทธวิธีการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 66 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (อ.ชะอำ) จ.เพชรบุรี  การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top