กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔, ๐๙๓๐ พ.อ.ธีระ  ศรีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ , พ.อ. สันติ  เพียงประสิทธิพร หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ พร้อมกำลังพล ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปัตตานี ณ ตลาดสะพานปลา ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ผลการปฏิบัติ ยังมีแม่ค้า และ ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของในบริเวณพื้นที่ ไม่ปฏิบัติตามมามตรกาของจังหวัดอย่างเคร่งครัด จึงได้มีการว่ากล่าวตักเตือน และให้คำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

Top