กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 09.00 น. พ.อ.ทรงยศ  ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม ร่วมกับ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, พล.ต.สัณวัฒน์ วงศ์วัฒนะ ผบ.มทบ.35, นพ.เกษม  ตั้งเกษมสำราญ และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้องรองรับ ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานราชการ และ ภาคเอกชน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นที่ใช้ในการดำเนินการ  ณ หมวดพลเสนารักษ์ ค่ายพิชัยดาบหัก อ.เมือง จว.อุตรดิตถ์ โดยมี นายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

Top