กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.64 เวลา 1530 น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.อุดม สุขใสเมือง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลฯ และ พ.ท.หญิงคมเนตร อินทร์พินิจ หน.ชุดชุมชนสมพันธ์ (ขุนด่าน) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้นำชุมชน อสม. อพปร. ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านคัดกรองชุมชน ต.วังหิน อ.วังโป่ง จว.พ.ช. พร้อมทั้งมอบสิ่งของและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

Top