กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 20 พ.ค.64 เวลา 0900 น.   พ.อ.บรรเจิด  จันทร์ส่งเสริม  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.จ.  พบปะและหารือกับ พ.ต.อ.จักษ์    ยังให้ผล   ผกก.ตม.จว.ก.จ.   ณ กก.ตม.จว.ก.จ.  โดยร่วมหารือเรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่, การบูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว, การพบปะและประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว  เป็นต้น 

 ต่อจากนั้นไปพบปะ  จนท.ตม.จว.ก.จ.  เรื่องขั้นตอนการจัดทำอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.เมื่อ 29 ธ.ค.63  

 

Top