กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.64 พล.ร.ต.ทศพล ผลดี ผอ.รมน.ภาค4 สย.ทร. มอบหมายให้ ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.ภาค 4 สย.ทร. จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวน จำนวน 10 นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ทำการลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อค้นหาผู้กระทำผิดล่าสัตว์ป่า อีกทั้งเป็นการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ณ เขายา เขาพระหมี เขาพ่อตาหลวงแก้ว เขานมสาว อ.คุระบุรี และอ.ตะกั่วป่า  จว.พังงา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำความผิดในพื้นที่ และผู้บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

Top