กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 23 พ.ค. 64 เวลา 0900 พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ พ.ท.นพดล มีศิริ จนท.ฝ่ายการข่าวฯ ลงพื้นที่ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี, จนท.สสอ., จนท.ปลัด และมว.สห.มทบ.13 ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จำนวน 3 จุด เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. สนามพระเครื่องบริเวณศาลหลักเมืองสิงห์บุรี

 

 

2. ตลาดนัดบริเวณ ฝาครอบคลอง

3. แคมป์ที่พักคนงานรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับสายไฟฟ้าลงใต้ดิน บริเวณใกล้วัดสว่างอารมณ์ พบว่า มีเพียงสถานที่ทำงาน แบบคอนเทนเนอร์ ไม่มีที่พักคนงาน จากการสอบถามผู้ควบคุมคนงานทราบว่าเมื่อทำงานเสร็จจะกลับไปพักที่ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

 

 

จากการตรวจติดตาม ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

 

 

Top