กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

        เมื่อ 29 พฤษภาคม 2564  เวลา 05.00 น. นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน/ผอ.รมน.จังหวัดลำพูน  นำกำลังเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัดลำพูน, ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน, ปกครองจังหวัดลำพูน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานแรงงาน, สำนักงานจัดหางาน,  ,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักแรงงานต่างด้าว หมู่ที่ 12 บ้านป่าหมอก และหมู่ที่ 13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา  ตำบลห้วยยาบ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน เพื่อทำการค้นหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19  และตรวจสารเสพติดในร่างกาย ตามนโยบายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ผลการปฏิบัติ มีแรงงานต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จำนวน 62 ราย ตรวจพบการกระทำผิดกฎหมาย จำนวน 3 ราย  ได้แก่ (1) ข้อหา “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522” จำนวน 1 ราย, (2) ข้อหา "เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด" (Overstay) ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522  จำนวน 2 ราย, (3) ข้อหา "เสพสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต" ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จำนวน 1 ราย  เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหา ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านธิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

Top