กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ. กฤติ พันธะสา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) มอบให้ พ.ต. คะเนตร รักวุ่น รองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติฯ และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ส.ท. บูรณาร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย, ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย และกำนันตำบลเมืองเก่า ออกตรวจติดตามโรคระบาด “โรคลัมปีสกิน” ระบาดในโค-กระบือ ในพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จว.ส.ท. พบโคติดโรคลัมปีสกิน จำนวน ๑ ตัว ซึ่งเกษตรกรได้ซื้อมาจากตลาดนัดโค-กระบือ จังหวัดตาก เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เจ้าหน้าที่จึงให้คัดแยกโคที่ติดเชื้อออกจากฝูง เพื่อสังเกตอาการและดำเนินการรักษาตามมาตรการต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top