กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 มิถุนายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. เมื่อ 4 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น.

พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท) มอบหมายให้ พ.ต.เทิดศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน , ร.ต.ชัยรัตน์ ดีเรือก หน.ชรต.126 กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. และ มว.สห.มทบ.17 พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ จังหวัด ส.พ. , ปลัด อ.บางปลาม้า , นายก อบต.กฤษณา , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ จิตอาสา 904 ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายวิเชียร ปู่ดี บ้านเลขที่ 14 ม.2 ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี/รองประธาน กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ส.พ. เป็นผู้กล่าวอัญเชิญกระแส พระราชดำรัสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นผู้แทนมอบ สิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรง ชีวิตต่อไป

 

 

ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบครัวผู้ที่ประสบอัคคีภัยมีความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

 

 

Top