กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 เวลา 08.30 น. พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.)เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ร่วมกับ ส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์, อปท., อสม. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ณ บ้านน้ำริด ม.๓ ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมี พล.ต. สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ ผบ.มทบ.35 เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในกิจกรรมมีการปฏิบัติดังนี้

                     1.พัฒนาขุดลอกคูคลองอันเป็นแหล่งก่อโรคไข้เลือดออกกลางชุมชน และกำวัชพืชเปิดทางน้ำในห้วงก่อนฤดูฝน

                     2.ปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายตามธรรมชาติ

                     3.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจเลือดค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก

                     4.จัดชุดเวชกรรมป้องกันลงพ่นหมอกควันกำจัดยุงในชุมชน

                     5.มอบสิ่งของ อาหาร หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชน

 

Top