กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา๑๔.๐๐-๒๒.๐๐ กอ.รมน.จังหวัด.มห. โดย พ.อ.วิระ​ สอนถม รอง.ผอ.รมน.จว.มห.มอบหมายให้ ร.ต.ต.สุนทร คำแก้ว รอง.หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ ตั้งด่านตรวจร่วม จุดคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และสังเกตุการณ์สิ่งผิดกฏหมาย ในพื้นที่ด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย/ลาว แห่งที่๒ การส่งชุดแรงงานไทยกลับประเทศเข้าสู่กระบวนการกักกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19และส่งกลับแรงงานลาวกลับประเทศ -​คัดกรองคนลาวกลับประเทศ๔๕ราย- mou๑๖ราย-พื้นทีเสี่ยง๓๗ราย (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)​สังเกตุการณ์สิ่งผิดกฏหมาย ที่นำเข้าออกในราชอาณาจักร โดยร่วมกับหน่วยงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ตม. เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบในพื้นที่สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ จว.มุกดาหาร ผลการปฏิบัติ: เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไป: ปกติ

Top